ITM - Indeks telesne mase

Indeks telesne mase (ITM) je razmerje med telesno maso in kvadratom višine, ki ga izračunamo v kg/m2.

Čeprav ITM ne odraža dejanskega deleža telesne maščobe, se v medicini pogosto uporablja za prepoznavanje premajhne ali prevelike telesne mase.

Opozorilo:
Ocena prehranskega stanja posameznika glede na ITM je lahko neprimerna zlasti pri športnikih ali starejših prebivalcih.

Pri otrocih se ITM izračuna enako kot pri odraslih, vendar se nato primerja z ITM otrok istega spola in starosti glede na percentile. ITM pod 5. percentilo kaže na premajhno telesno maso in ITM nad 95. percentilo na preveliko maso.