Referenčne vrednosti za vnos hranil

Referenčne vrednosti za vnos hranil določajo količine hranil, za katere domnevamo, da nas ščitijo pred prehransko pogojenimi zdravstvenimi okvarami in omogočajo polno storilnost. Poleg tega naj bi omogočale nastanek nekakšne telesne rezerve, ki je ob nenadnih povečanjih potreb na voljo takoj in brez ogrožanje zdravja.

Nezdravim posameznikom določijo referenčne vrednosti za vnos hranil njihovi skrbniki!

Več >

Zdravi posamezniki

Za zdrave prebivalce upoštevamo privzete referenčne vrednosti, ki so določene glede na spol in starost po priporočilih D-A-CH, ki so jih oblikovali Nemško prehransko društvo, Avstrijsko prehransko društvo, Švicarsko društvo za raziskovanje prehrane in Švicarsko združenje za prehrano ter jih je privzela Slovenija leta 2004. Upoštevane so tudi prilagoditve nekaterih referenčnh vrednosti iz 3. izdaje leta 2008.

Referenčne vrednosti D-A-CH se ne nanašajo na preskrbo bolnikov in rekonvalescentov; osebam z deficitarnimi boleznimi te referenčne vrednosti, z izjemo joda, ne zadoščajo za nadomeščanje izpraznjenih zalog.

Pri nekaterih hranljivih snoveh (omega-3 maščobnih kislinah, vitaminu E, vitaminu K, beta-karotenu, biotinu, pantotenski kislini in nekaterih mikroelementih) človekovih potreb še ni mogoče določiti z želeno natančnostjo. V teh primerih govorimo o ocenjenih vrednostih.

Za vodo, fluorid, vlaknine, maščobo, holesterol, alkohol in kuhinjsko sol so navedene orientacijske vrednosti, saj iz zdravstvenih razlogov reguliranje vnosa ni potrebno v ostrih mejah, temveč v določenih razponih. Za vodo, fluorid in vlaknine v tem smislu obstaja želena omejitev navzdol in za maščobo, holesterol, alkohol in kuhinjsko sol omejitev navzgor.

AMINOKISLINE

Za referenčne vrednosti za vnos aminokislin upoštevamo priporočila Svetovne zdravstvene organizacije.

Nezdravi odrasli posamezniki

Potrebe po beljakovinah med boleznijo in rekonvalescenco pri odraslih, pa tudi pri starostnikih so:


1-1,5 g/kg TT/dan

Vnos maščob: 30-50% energije iz nebeljakovinskih virov, odvisno od individualne bolnikove tolerance za ogljikove hidrate in maščobe.

Pomembni viri:

Referenčne vrednosti za vnos hranil, 1. izdaja, Nemško prehransko društvo, Avstrijsko prehransko društvo, Švicarsko društvo za raziskovanje prehrane, Švicarsko združenje za prehrano. Prevedlo in izdalo Ministrstvo za zdravje RS, 2004.

Referenčne vrednosti za vnos hranil
, 3. izdaja, Nemško prehransko društvo, Avstrijsko prehransko društvo, Švicarsko društvo za raziskovanje prehrane, Švicarsko združenje za prehrano, 2008.

WHO Technical Report Series 935, Protein and Amino Acid Requirements in Human Nutrition
, Report of a Joint WHO / FAO / UNU Expert Consultation, WHO, 2007.

Priporočila za prehransko obravnavo bolnikov v bolnišnicah in starostnikov v domovih za starejše občane
, urednika Nada Rotovnik Kozjek, Miloš Milošević, Ministrstvo za zdravje RS, 2007, ISBN 978-961-6523-24-0.