Referenčne vrednosti za vnos živil

Referenčne vrednosti za vnos živil določajo število enot živil po posameznih skupinah, porazdeljene po posameznih obrokih.

Referenčne vrednosti za vnos živil običajno določimo skupaj s skrbnikom. Enote živil po skupinah porazdelimo po posameznih obrokih.

Enota kateregakoli živila iz izbrane skupine vsebuje podobne količine ogljikovih hidratov, beljakovin, maščob in energije. Zato lahko poljubno živilo iz izbrane skupine zamenjamo s katerim koli živilom iz te iste skupine. Enota živila predstavlja neto količino živila, ki se zaužije brez kala, t.j. brez olupka, kože, kosti ipd.

Več >


Pomembno: Nekatera živila iz posameznih skupin živil vsebujejo pomembno večji delež maščob in posledično večjo energijsko vrednost. V primeru njihove vključitve v jedilnik je potrebno ustrezno zmanjšati energijsko vrednost obroka. To naredimo tako, da se ob vsakokratni vključitvi določenega števila enot teh živil v obrok odvzame pri pripravi ustrezno število enot iz skupine maščobe in živila z velikim deležem maščob.


OTROCI IN MLADOSTNIKI -  KOLIČINE PRIPOROČENIH ŽIVIL GLEDE NA STAROST OTROK:                                                             

Priporočena živila (> 90 % skupnega vnosa energije)
Starost (leta)

1 2-3
4-6 7-9 10-12 13-14 15-18
Energijski vnos (kcal) kcal 950 1.100 1450 1800 2150 2.200/2.700 2.500/3.100

Obilno
Pijače ml/dan 600 700 800 900 1.000 1.200/1.3000 1.400/1.500
Zelenjava g/dan 120 150 200 220 250 260/300 300/350
Sadje g/dan 120 150 200 220 250 260/300 300/350
Krompir, testenine, riž, žita g/dan 80 100 130 150 180 200/250 230/280
Kruh, žitni kosmiči g/dan 80 120 170 200 250 250/300 280/350

Zmerno
Mleko,* mlečni izdelki ml (g)/dan 300 330 350 400 420 425/450 450/500
Meso, mesni izdelki g/dan 30 35 40 50 60 65/75 75/85
Jajca št./teden 1-2 1-2 2 2 2-3 2-3/2-3 2-3/2-3
Morske ribe g/teden 50 70 100 150 180 200/200 200/200

Varčno
Dietna margarina, olje, maslo g/dan 15 20 25 30 35 35/40 40/45

dovoljena živila (< 10 % skupnega vnosa energije)
Živila bogata s sladkorjem g/dan 5 5 10 10 15 15/20 15/20
Živila bogata s sladkorjem in maščobami g/dan 25 30 40 50 60 75/75 70/85
* 100 ml mleka vsebuje podobno količino kalcija kot 15 g sira ali 30 g mehkega sira

Priredila doc. dr. Nataša Fidler Mis, vodja Službe za nutricionistiko, dietoterapijo in bolniško prehrano Pediatrične klinike UKC Ljubljana, po Kerstin Clausen; Mathilde Kersting (Forschunginstitut für Kinderernährung Dortmund, FKE): Empfehlungen für die Mittagsverpflegung in der Ganztagsschule, 2007;
http://www.familienhandbuch.de/cmain/f_aktuelles/a_ernaehrung/s_899.html , 29.03.2010