Food Lexicon

The food lexicon includes descriptions of dishes, particularly in terms of nutrients and energy. 

The browser will help you find food and check:

  • the information on energy and nutrient composition, in the form of a table, chart or pyramid.
  • its ingredients
  • the dishes which contain this food as an ingredient.

Leksikon jedi zajema podatke o živilih iz prehranskih tabel. Velik del podatkov je pridobljen z analizo, nekateri pa so izračunani iz podatkov sestavin.

V leksikonu si lahko ogledate tudi podatke, ki smo jih zbrali s pomočjo slovenskih proizvajalcev.

Nekaj zgodovinskih dejstev

Viri pričajo, da so uporabljali prvo prehransko tabelo v obliki lestvice leta 1818 za oskrbo zapornikov. V Evropi so izvedli prve kemijske analize živil v sredini 19. stoletja. Leta 1878 so v Nemčiji objavili prvo prehransko tabelo v knjižni obliki. Zanimivo je, da so Američani v tem obdobju uporabljali pretežno evropske podatke. Prve ameriške tablice sta objavila Atwater in Woods leta 1896. Le-te so zajemale skorajda 2600 analiz širokega spektra živil iz vseh glavnih skupin (meso, žita, sadje in zelenjava) kot tudi pripravljenih jedi.

Mednarodna organizacija Food and Agriculture Organization (FAO) je objavila prve mednarodne tablice leta 1949 in še danes aktivno deluje na tem področju v okviru projekta International Network of Food Data Systems (INFOODS).

V Sloveniji se ukvarjamo s kemijsko analizo živil že vrsto let. Leta 2006 je Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani izdala prvi del nacionalnih prehranskih tabel s podatki o sestavi mesa in mesnih izdelkov slovenskega izvora v knjižni obliki. Večina zbranih podatkov je bila rezultat lastnega dela, analiz opravljenih na Biotehniški fakulteti, Institutu “Jožef Stefan” in Kmetijskem inštitutu v Ljubljani.

Pomembni viri

Atwater W. O. in Woods C. D., 1896: “The chemical composition of American food materials”. US Office of Experiment Stations. Dostopno preko: http://www.nal.usda.gov/fnic/foodcomp/data/classics/index.html

Becker W., Møller A., Ireland J., Roe M., Unwin I. in Pakkala H., 2008: “Proposal for structure and detail of a EuroFIR Standard on food composition dataII”. Tehnični aneks D1.8.19, verzija 2008.

Bingham S. A., Luben R., Welch A., Wareham N., Khaw K. T. in Day N., 2003: “Are imprecise methods obscuring a relation between fat and breast cancer?”. Lancet 362(9379): 212-4. 

Bognár, A., 2002: “Tables of weight yield of food and retention factors of food constituents for the calculation of nutrition composition of cooked foods (dishes)”. Bundesforschungsanstalt für Ernährung: Karlsruhe. 

Chatfield C., 1949: “Food Composition Tables for International Use”. FAO Nutritional Study no. 3. FAO UN: Washington, DC. Dostopno preko: http://www.fao.org/documents/show_cdr.asp?url_file=/docrep/x5557e/x5557e00.htm.

Golob T., Stibilj V., Žlender B., Doberšek U., Jamnik M., Polak T., Salobir J. in Čandek-Potokar M., 2006: Slovenske prehranske tabele – Meso in mesni izdelki. Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za živilstvo.

Konig J., 1878: Chemie der Menschlichen Nahrungs- und Genussmittel. Springer: Berlin.

Norat T. s sod., 2005: “Meat, fish, and colorectal cancer risk: The European Prospective Investigation into Cancer and Nutrition”. Journal of the National Cancer Institute 97(12): 906-16. 

Percy P. F. in Vaquelin N. L., 1818 : “Sur la qualitié nutritive des aliments comparé entre eux“. Bulletin of the Faculty of Medicine 6: 75-91. 

SOUCI S. W., FACHMANN W. in KRAUT H., 2004: Food Composition and Nutrition Tables. Scherz H. in Senser F. (ur.). 6th Revised and Completed Edition, Medpharm: Stuttgart.

Iskanje živila

V polje »Iskalnik: Vpiši ime jedi...« vpišemo ime živila ter v ponujenem seznamu izberemo iskano živilo.

V polju »Število« določimo število enot in v polju »enota« enoto (npr. 1 skodelica, gram, itd.). Vrednosti v tabeli, grafu in piramidi se avtomatsko prilagodijo.

Količine, enote in teža

V leksikonu jedi lahko za izbrano živilo izbiramo različne enote, od običajnih gramov do domačih mer, kot so skodelica, žlica, žlička ipd.

Za določena živila imamo tudi možnost odbitka kala (t.j. neužitnega dela živila, kot je lupina, pečišče, koža, kosti itd.). Če odkljukate polje "Samo užitni del", se odšteje kalo in dobimo neto maso živila.

Energijska in hranilna vrednost izbranega živila

V leksikonu živil si v lahko ogledamo energijsko vrednost in vrednosti izbranih hranil.

Le-te izbiramo v nastavitvah osebnega profila, v zavihku Opazovana hranila.