Priprava poročila

Ko boste vnesli celotni dnevnik za dogovorjeno število dni, ga lahko izpišete v tabelarični obliki tako, da izberete navigacijsko povezavo "Poročilo".Celotni dnevnik lahko natisnete na papir ali izvozite v MS Excelovo ali Adobe PDF datoteko, ki jo po predhodnem dogovoru s kliničnim dietetikom ali zdravnikom pošljete na njegov elektronski naslov.

Lahko si tudi ogledate poročila o dnevniku. V polju »Poročilo za:« izberite datumski razpon in hranila, ki jih želite opazovati. Lahko izbirate med parametri, ki ste jih določili v Osebnem profilu.

Krivulje prikazujejo relativna odstopanja doseženih od referenčnih vrednosti (npr. če ste v določenem dnevu vnesli z dnevnim jedilnikom namesto 2000 kcal 1800 kcal, bo tistega dne krivulja za 11 odstotnih točk višje od referenčne).

Občasna odstopanja vrednosti v razponu od -10 do +10 odstotnih točk od referenčnih vrednosti so običajna in naj ne povzročajo skrbi.