My Menu

When we need to follow a certain diet plan, planning a menu is very important.

Experienced dietitians and nutrition organizers have the adequate knowledge to plan the menus in accordance with the recommendations. However, such task can be very hard for inexperienced laymen.

Why plan a menu?

If we are in the risk group, either because we are ill, taking part in a world-class sport, etc., our diet must be planned. 

Načrt prehrane vključuje tako porazdelitev energije in hranil po obrokih, kot tudi izbor živil iz različnih skupin živil, kot so škrobna živila (kruh, riž, žita, testenine itd.), zelenjava, sadje, mleko in mlečni izdelki, meso in zamenjave, dodani sladkor ter dodane maščobe.

Napotke za načrtovanje prehrane bolnikov bomo prejeli od kliničnega dietetika ali zdravnika po prehranski obravnavi. Zdravi pa lahko sledimo splošnim napotkom za zdravo prehranjevanje po različnih skupinah prebivalcev:

Več: Prehrana zdravih

Zakaj načrtovati jedilnik

Če sodimo v ogroženo skupino, ker smo bodisi bolni, se ukvarjamo z vrhunskim športom ipd., mora biti naša prehrana načrtovana.

Načrt prehrane vključuje tako porazdelitev energije in hranil po obrokih, kot tudi izbor živil iz različnih skupin živil, kot so škrobna živila (kruh, riž, žita, testenine itd.), zelenjava, sadje, mleko in mlečni izdelki, meso in zamenjave, dodani sladkor ter dodane maščobe.

Kako pravilno načrtovati jedilnik

Najprej izberemo dan, za katerega želimo sestaviti jedilnik. Nato oblikujemo posamezne obroke, ki so sestavljeni iz živil.

Aplikacija nam nudi pomoč pri načrtovanju sestavljenih obrokov (npr. pri načrtovanju zajtrka in dopoldanske malice, kosila in popoldanske malice ter večerje in povečerka).
 

Vnašanje in urejanje obroka

Obrok vnesemo tako, da na seznamu šestih dnevnih obrokov v Mojem jedilniku izberemo želeni obrok.

Odpre se nam obrazec (iskalnik) za iskanje in izbiro jedi, s katerim poiščemo in v obrok dodamo načrtovane jedi.